Płace i kadry

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima
Płace i Kadry

Obsługa działu kadrowo - płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.
Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.


Płace i Kadry

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:
 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią - zobacz film
 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy (zobacz film), dodatków (zobacz film) i akordów
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności - zobacz film
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności
 • tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci - zobacz film
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac - zobacz film
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje - zobacz film
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0
 • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres - zobacz film
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania

Płace i Kadry Plus

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie, jak:
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów
 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych) - zobacz film
 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych - zobacz film
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych - zobacz film
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy
 • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji
 • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty

Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również:

 • z systemem Comarch ERP XL
 • z systemem Comarch ERP Altum
 • z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota
To potrzeba klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus. Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

e-Pracownik

Aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem Płace i Kadry w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Można z niej korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia. Istnieje możliwość korzystania z aplikacji w modelu usługowym zainstalowanym w chmurze Comarch - zobacz filmComarch ERP e-Pracownik to:
 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi
 • osobisty pulpit każdego pracownika
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych
 • dostęp do przygotowanych w Comarch ERP Optima wydruków, np. kwitków wypłat, PIT-ów
 • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym - możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni
 • operacje związane z czasem pracy pracownika - odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności
 • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP)
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników
 • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych
 • widok grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu Comarch ERP Optima na np. zwolnienie chorobowe
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje)
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu
 • funkcje związane z zarządzaniem
Zalety Comarch ERP e-Pracownik:
 • interfejs dynamicznie dopasowujący się do rozmiaru ekranu komputera, tableta czy smartfona
 • pracownicy - możliwość wyszukiwania oraz filtrowania pracowników w oparciu o grupy: wszyscy podwładni, bezpośredni podwładni, wszyscy pracownicy
 • plan pracy – możliwość edycji pojedynczego dnia lub kilku dni
 • urlopy – możliwość zgłaszania i zatwierdzania urlopów
 • delegacje – możliwość zgłaszania i zatwierdzania delegacji
 • e-nieobecność – możliwość odnotowania informacji o dowolnej nieobecności pracownika
 • umowy cywilnoprawne – dostęp do aplikacji również dla osób, z którymi zostały zawarte m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Dostępna w dni robocze od 9:00 do 17:00
Infolinia: 801 090 024
z tel. kom.: 12 350 27 56
e-mail: bok@inf-tech.pl

POMOC
© 2015. INF-TECH Sp. z o.o. / Wykonanie: creatyvna.com